چشم امید مخالفان مسلح سوریه به حمایت ترامپ | گزارش 24