مواد شیمیایی ‌سعودی‌ در مناطق آزاد شدۀ حلب! | گزارش 24