یادنامه آیت الله هاشمی رفسنجانی در «صوفیه» بلغارستان | گزارش 24