واکنش وزیر دفاع روسیه به اظهارات «کارتر» | گزارش 24