آتش سوزی در پالایشگاه های نفتی امارات متحده عربی | گزارش 24