اوباما: گسترش شهرک سازی تشکیل دولت فلسطین را غیر ممکن می کند | گزارش 24