حضور گروگان آلمانی در جدیدترین فیلم داعش | گزارش 24