اولین موضع‌گیری وزیر امور خارجه پیشنهادی آمریکا در قبال برجام | گزارش 24